Kind

Individuele behandeling/training

Binnen de praktijk wordt individuele psychomotorische therapie (PMT) aan kinderen vanaf 2 jaar aangeboden. Voor alle kinderen jonger dan 5 jaar wordt de psychomotorische therapie altijd aangeboden in combinatie met de ouder(s).

Bij de individuele pmt gaan we vooral aan de slag met oefenen in spellen, opdrachten en oefeningen die passen bij de vraag waar het kind voor komt. Bij deze verschillende oefeningen staan we stil bij de sterke kanten en bij dingen die soms wat meer moeite kosten.  Het individuele traject wordt samen vormgegeven met de ouder(s), met het kind (afhankelijk van leeftijd) en eventueel andere betrokkenen uit de naaste omgeving van het kind.

 

Waarom is PMT geschikt voor mijn kind? 

PMT biedt een ingang voor heel veel kleine en grote (hulp)vragen. Binnen de praktijk wordt gewerkt vanuit persoonlijke doelen, die per kind kunnen verschillen. Hierbij kun je denken aan de volgende (hulp)vragen:

 • Voor jezelf opkomen
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Omgaan met irritatie/frustratie en boosheid
 • Moeite met het uiten van gevoelens
 • Spanningsklachten
 • Sociale onhandigheid
 • Aangeven van je grens
 • Moeite met contact maken
 • Samenwerken is lastig

Praktische info

 • Vooraf aan de psychomotorische therapie vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats met het kind en de ouder(s), waarin doelen worden besproken en afspraken worden gemaakt. In dit gesprek zullen we uitgebreid stilstaan bij de vraag, de mogelijkheden en de wensen.
 • Vanuit het gesprek wordt er een individueel plan opgesteld.
 • We starten in ieder geval met 3 afspraken, één afspraak per week.
 • Ouderbegeleiding kan als onderdeel van de individuele pmt worden aangeboden.
 • Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op.