Kind

Psychomotorische therapie & het kind

Binnen de praktijk wordt psychomotorische therapie (PMT) aan kinderen van 2 tot en met 12 jaar aangeboden. Wij merken het belang van het betrekken van de ouder(s)/verzorger(s), het gezin en andere naasten van het kind. Het traject wordt in onze praktijk samen vormgegeven. Dit is de reden dat wij bij aanvang samen onderzoeken wat het best past bij de vraag van de ouder, de wens/behoefte van het kind en wat er voor nodig is om het kind zich zo goed mogelijk te kunnen laten ontwikkelen en groeien.

Binnen de sessies gaan we vooral aan de slag met oefenen in spellen, opdrachten en oefeningen die passen bij de vraag waar het kind voor komt. Bij deze verschillende oefeningen staan we stil bij de sterke kanten en bij dingen die soms wat meer moeite kosten.

 

Is PMT geschikt voor onze vraag?

PMT biedt een ingang voor heel veel kleine en grote (hulp)vragen. Binnen de praktijk wordt gewerkt vanuit persoonlijke doelen, die per kind of ouder kunnen verschillen. Hierbij kun je denken aan de volgende (hulp)vragen:

 • Voor jezelf opkomen
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Omgaan met irritatie/frustratie en boosheid
 • Moeite met het uiten van gevoelens
 • Spanningsklachten
 • Sociale onhandigheid
 • Aangeven van je grens
 • Moeite met contact maken
 • Samenwerken is lastig

Praktische info

 • Vooraf aan de psychomotorische therapie vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats met het kind en de ouder(s), waarin doelen worden besproken en afspraken worden gemaakt. In dit gesprek zullen we uitgebreid stilstaan bij de vraag, de mogelijkheden en de wensen.
 • Vanuit het gesprek wordt er een plan opgesteld.
 • We starten in ieder geval met 3- 4 afspraken, één afspraak per week.
 • Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op.