Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden praktijk Flooruit 

(Let op; De algemene voorwaarden zijn voornamelijk van toepassing op een psychomotorische of floorplay- training/behandeling)

 • Een intake (gesprek) is een vast onderdeel van de behandeling.
 • Voordat de behandeling kan worden gestart wordt er een behandelovereenkomst getekend. Klik hier voor een concept behandelovereenkomst 2019.
 • Aan het begin wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • De eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats of de therapie jou of jouw kind op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken. De sessies duren 45 tot 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • In geval van scheiding van ouders, maar wanneer er sprake is van gedeeld gezag, dienen beide ouders akkoord te gaan met de behandeling en nodigen we beide ouders uit voor een gesprek, samen of apart van elkaar.
 • Het is wisselend hoe lang een behandeltraject duurt. We proberen maatwerk te leveren en werken graag kortdurend. Echter is het afhankelijk van de hulpvraag en de krachten/kwetsbaarheden van het kind (en/of ouders) hoe lang een traject pmt daadwerkelijk duurt. Dit hangt af van de verschillende fases binnen de therapie (contact/observatiefase, behandelfase en afrondfase) en hoe snel een kind zich vaardigheden eigen kan maken. Een behandeltraject duurt maximaal een jaar.
 • Er mag van ons therapie van goede kwaliteit en maatwerk voor uw situatie verwachten. Als leden van de beroepsvereniging houden wij ons aan de beroepscode voor vaktherapeuten. Deze beroepscode bezitten wij ter inzage, mocht dit wenselijk zijn.
 • Mocht jij of jouw kind verhinderd zijn, meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Als dit te laat of niet wordt gemeld, dan worden de kosten in rekening gebracht.
 • De kosten voor behandeling dienen binnen 15 dagen na factuurdatum betaald te worden en op de rekening van Flooruit te staan. Mocht dit niet zo zijn, zal er een betalingsherinnering worden gestuurd. Als het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen is betaald, is de praktijk genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De behandeling wordt dan gestopt tot de betaling voldaan is.
 • Voor de betalingsverplichting aan Flooruit maakt het niet uit of de verzekeraars, PGB of andere financiers al betaald hebben of zullen betalen.
 • De zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergoedingen bij verzekeraars of andere financierders.
 • De tarieven van trainingen/behandelingen binnen de praktijk kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • De facturen worden digitaal verstuurd. Mocht je de facturen liever op papier ontvangen, kan dit ook.
 • Wij richten ons in de behandeling op het belang van jou, of jouw kind, de cliënt. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent of twijfels hebt. Breng dit dan zo snel mogelijk ter sprake. Wij nemen de vragen en twijfels serieus – vaak geeft het ons goede handvatten om de therapie verder te sturen. Als het niet helpt om de ontevredenheid of twijfels met ons te bespreken kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Meer informatie vindt u in de FVB folder over de klachtenregeling .
 • Binnen de behandeling zijn de oefeningen op eigen risico.
 • In het geval van een training met een vaststaand aantal bijeenkomsten; Bij het voortijdig stoppen of het missen van één of meerdere bijeenkomsten van uw kant, is het helaas niet mogelijk om geld terug te krijgen.
 • Indien er sprake is van een verwijzing, dan wordt na afloop van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer.
 • Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de hulpvrager. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier of het dossier van het kind bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zie voor meer info; privacy.