Home / PMT / Floorplay en PMT

Floorplay en PMT

– Kinderen tot en met 6 jaar-
Regelmatig krijgen we de vraag om te omschrijven wat de praktijk doet, een uitleg het liefst in ‘Jip-en Janneke-taal’. Bij deze, een kleine greep uit het werk me de allerkleinsten, zoals Floorplay en PMT..
 
De kinderen van 1 tot en met 6 jaar worden altijd in combinatie met ouders gezien en hierbij wordt de methode Floorplay in combinatie met mijn ervaring binnen de psychomotorische therapie ingezet.
 
Deze methode richt zich voornamelijk op de ouder-kindrelatie en de specifieke ondersteuning van kinderen in hun ontwikkeling. Daarnaast krijgen ouders tools om hun kind middels spel én bewegen passend te ondersteunen in hun ontwikkeling.
 
Elk kind ontwikkelt zich op een andere manier, in zijn/haar eigen tempo. Bij de meeste kinderen die worden aangemeld roept de ontwikkeling vragen op (denk hierbij aan bijvoorbeeld; moeite met maken van contact, terugtrekken uit het contact, zelfbepalend gedrag, boosheid, grenzeloos gedrag, onzekerheid).
Heel specifiek kijken we bij aanvang naar het kind en de interactie met de ouder om zo te onderzoeken wat het kind en de ouder nodig hebben om samen stapjes te kunnen zetten op de ontwikkelingsladder. Binnen Floorplay en PMT worden het ‘ontwikkelingsmijlpalen’ genoemd. De groei binnen de behandeling is in de meeste gevallen zichtbaar in bijvoorbeeld;
 
* Een sterkere ouder-kind band
 
* Het contact, de intimiteit en het plezier is toegenomen.
 
* Een ouder voelt zich gesterkt in zijn/haar ouderrol.
 
* Ouders weten hoe hij/zij het kind passend en adequaat kan helpen zodat het kind kan groeien.
 
* De ouder heeft meer zicht op wat het kind nodig heeft en wat de achterliggende reden is voor bepaald gedrag.
 
Hoe precies? Dat volgt hieronder over een weekje.