Home / Gezin

Gezin

Wat is gezins- psychomotorische therapie? 

Gezins- psychomotorische therapie is een steeds vaker toegepaste methodiek waarbij een psychomotorisch therapeut (eventueel in samenwerking met een systeemtherapeut/gezinstherapeut) met een het hele of een gedeelte van het gezin werkt.
In deze vorm van behandeling krijgt het gezin de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen aan de hand van (non-verbale) ervaringsgerichte doe-opdrachten. De kracht van PMT is het bewegend doen en ervaren, wat aansluit bij het dagelijkse leven van het gezin. Er kan specifiek geoefend worden met situaties waar het gezin tegenaan loopt. Gezins-pmt wordt daarnaast vaak ingezet in plaats van of in combinatie met een verbale therapie-vorm.

Waarom gezins-PMT?

Gezins-pmt kan in het teken staan van uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld;

 • Omgaan met het specifiek probleemgedrag.
 • Verschillen tussen de kinderen in het gezin, hoe ga je er als ouder mee om?
 • Samenwerking tussen ouders.
 • Herstel van de hiërarchie in het gezin.
 • Leren omgaan met conflicten.
 • Omgaan met elkaars verschillen binnen het gezin.
 • Omgaan met verschillende emoties in het gezin.
 • (Opnieuw) ontdekken van krachten in het gezin.
 • Wat als je er alleen voor staat als ouder?

Praktische info; 

 • Voorafgaand aan gezins-pmt vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarbij we uitgebreid stilstaan bij de wensen en mogelijkheden.
 • Ook voor gezins-pmt is het mogelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.
 • Meer vragen? Bel of mail gerust. Meer informatie: contact