Home / Omgaan met emoties

Omgaan met emoties

Achtdelige groepstraining voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar en hun ouders.

Emoties en gevoelens zijn een onderdeel van het leven. Ze geven vaak een signaal dat je iets fijn of juist helemaal niet fijn vindt.
Emoties kunnen soms overspoelen, waardoor je niet meer zo goed weet wat je moet doen om weer tot rust te komen. Soms is het gewoon niet zo duidelijk wat je voelt of is het niet makkelijk om dit te delen met anderen. Ze hebben echter wel invloed op hoe je denkt en wat je doet. Je kunt er niet omheen.

In de training leren kinderen om stil te staan bij wat ze voelen, de signalen te leren herkennen en te leren herkennen bij zichzelf en bij de anderen welke emoties er zijn. Er wordt stilgestaan bij wat je zelf kunt doen als je iets voelt wat niet fijn is. Wat kun je zeggen of doen om rustig te worden?

Daarnaast worden ouders betrokken in de vorm van één specifieke ouderbijeenkomst, waarbij de thema’s die in de training aan bod zijn geweest verder met ouders worden besproken.

emotietraining

Praktische info

  • We starten bij een minimum van 4 en een maximum van 7 kinderen.
  • De training bestaat uit één intake, 7 bijeenkomsten en één ouderbijeenkomst.
  • De training start op donderdag 7 mei en intakes zullen plaatsvinden op donderdag 30 april.
  • Kosten; €295,-.
  • Aanmelden kan al via; aanmelden
  • Meer info: mail naar; info@flooruit.nl

Inhoud training

De volgende thema’s zullen in het groepje worden uitgewerkt;

* Contact maken
* De basisemoties
* Lichaamssignalen leren herkennen
* Wat merk je zelf? Wat merken anderen?
* Verwoorden wat je voelt
* Om hulp vragen
* Hulp accepteren
* Weer rustig worden

Voor wie?

De training wordt laagdrempelig aangeboden en is geschikt voor alle kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar die het moeilijk vinden om emoties te leren herkennen bij zichzelf of de ander, of het moeilijk vinden zichzelf op een handige manier te uiten.