Home / Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding/ Opvoedondersteuning

Als ouder ben je onlosmakelijk verbonden met je kind. Je bent naast een rolmodel, een voorbeeld, een verzorger, ook nog een mens. Het is niet altijd gemakkelijk om die combinatie van dagelijkse bezigheden en de opvoeding goed met elkaar te verbinden. Soms zit je met vragen of twijfels over de ontwikkeling van je kind. Dat kan lastig zijn en invloed hebben op jezelf, maar ook op het contact wat je hebt met je kind, jouw ouder-kind relatie.

Voor veel ouders is het een hele grote stap om hier ondersteuning in te zoeken of hier hulp bij te vragen. En dat is begrijpelijk. Dit betekent namelijk dat je je kwetsbaar opstelt en je moeite die je ervaart op tafel zult gaan leggen.
Veel ouders zetten deze stap dus vaak niet, of pas heel laat. Terwijl het de oplossing vaak niet eens ver weg ligt, maar veel dichterbij dan dat je denkt! Vaak zit je er als ouder middenin, waardoor je de oplossing of het antwoord (even) niet ziet. Het kan dan helpend zijn om hier ondersteuning bij te krijgen in de vorm van ouderbegeleiding.

Wij bieden binnen onze praktijk ruimte voor ouders die zitten met vragen rondom de opvoeding en ontwikkeling van hun kind, de interactie met hun kind of hoe ze het best naast de opvoeding ook voor zichzelf kunnen zorgen.

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen om je wens/vraag voor te leggen. Ga daarvoor naar de contactpagina

Ouderbegeleiding als onderdeel van de behandeling/training

Ouderbegeleiding is standaard onderdeel van de kindertherapie of kindertraining. Echter hangt de frequentie en de inhoud van deze ouderbegeleiding af van de vraag van de ouder(s).

Dit wordt altijd voor aanvang van een training of behandeling met de ouder(s) besproken.

Voorbeelden van ouderbegeleiding in combinatie met kindertherapie/training:

  • Ouder doet mee, in de vorm van gezins-behandeling/training.
  • Ouder komt het laatste stukje van de sessie meedoen.
  • Ouder heeft één keer in de vooraf afgesproken aantal weken een gesprekje over de voortgang/belangrijkste aandachtspunten.
  • Er wordt een ouderbegeleidingstraject opgestart, wat parallel loopt aan de kindertraining/behandeling.