Home / PMT / Praktijkveranderingen in beleid kinder- en gezinstherapie Flooruit

Praktijkveranderingen in beleid kinder- en gezinstherapie Flooruit

Recent bestond Flooruit 3 jaar.
3 jaar waarin veel werk is verzet.
De vakantie is een tijd van bezinning. Door de jaren heen is er veel aangepast in ons beleid, vanwege het aanscherpen van richtlijnen, de komst van de AVG-wet en de aanpassingen in de beroepscode. Daarnaast lopen we in de praktijk tegen een aantal zaken aan waardoor wij ons genoodzaakt voelen om het beleid wat aan te passen. In het belang van het kind en de ouder(s). Het allerbelangrijkste streven is om transparant en open te zijn. Vandaar dit bericht.

We hebben de algemene voorwaarden aangescherpt. Kik op de link om deze door te nemen.
De belangrijkste aanscherpingen op een rij;

  • Er is vooraf aan de behandeling contact met de (beide) (gezaghebbende) ouder(s)/verzorger(s), zij worden beiden uitgenodigd voor het intakegesprek en wanneer dit om wat voor reden dan ook niet lukt, zal er telefonisch contact zijn. Beide ouders dienen akkoord te gaan met de de behandelovereenkomst/algemene voorwaarden en privacywet. Al het contact over de behandeling en de voortgang m.b.t. de behandeling van het kind wordt naar beide ouders gecommuniceerd (tenzij anders door de desbetreffende ouder wordt aangegeven). Dit was natuurlijk al zo, maar het is nu nog wat scherper omschreven en zal nog beter op worden toegezien.
  • We zijn een eerstelijnspraktijk die het liefst kortdurend werkt. Het kan zijn dat er meer nodig is, er zal dan gezocht worden naar een alternatieve plek. Een psychomotorische behandeling duurt ongeveer 12-15 sessies, met uitloop naar 20 sessies. Bij hoge uitzondering kan de behandeling worden verlengd.
  • De tarieven worden per 2020 aangepast. De aanpassingen zijn te zien door het klikken op deze link.

We willen al onze aandacht kunnen behouden voor het kind en het gezin. Door deze aanscherping van de voorwaarden kunnen we blijven doen waar we goed in zijn!

Bij vragen, neem gerust contact op. Bedankt voor het begrip!

aanpassingen praktijk