Home / PMT / Psychomotorische therapie voor het gezin

Psychomotorische therapie voor het gezin

Het hele gezin, één ouder en kind, ouders afwisselend met het kind of voor broertjes en/of zusjes samen. Gezins- Psychomotorische therapie (of een gedeelte van het gezin), wordt binnen mijn praktijk steeds meer ingezet.

Vaak is het het kind wat bij aanvang wordt aangemeld. Het loopt niet helemaal fijn op school, thuis, in zijn/haar vrije tijd, op de sportclub of elders.
In een aantal gevallen is de ouder of zijn de ouders al langer op zoek (soms zelfs al een aantal jaar) naar een passende training of behandeling voor het kind. Met wisselend resultaat. Soms gaat de ouder eerst zelf op zoek en komt op die manier direct uit bij mijn praktijk. Hoe het ook loopt, het maakt niet uit, maar in de meeste gevallen wordt er niet direct gedacht aan een optie om iets met het gezin of een deel van het gezin te doen.

Doen.
Dit woordje pik ik er direct even uit. Want dat is waar het in basis binnen de pmt om gaat.
De eerste fase staat in het teken van het verkennen en herkennen van de ander in de ruimte. De kwaliteiten, dat wat de ander nodig heeft, zijn/haar moeiten en mogelijkheden. De patronen binnen het gezin komen vaak in de eerste bijeenkomsten al naar voren.

De tweede fase bestaat vooral uit het opdoen van nieuwe ervaringen met het gezin aan de hand van oefensituaties, spel- en doe-opdrachten.
Aan de hand van thema’s wordt de hulpvraag van de individuele gezinsleden uitgewerkt. De thema’s lopen uiteen van het herstel van de hiërarchie in het gezin, het leren verplaatsen in de belevingswereld van de ander tot aan het leren omgaan met de verschillen van ieder individu in het gezin.

Het is van belang dat ouders graag zelf ook aan de slag willen met het beter zicht krijgen op wat er binnen het gezin gebeurt, de sterke kanten en de valkuilen.

Wat ik in de meeste gevallen zie is dat kinderen (en ook ouders) enorm floreren wanneer het hele gezin meegenomen wordt in het proces. En dat is te gek!