Home / Verwijzen

Verwijzen

Wij werken als praktijk graag samen.
Onze praktijk streeft naar laagdrempelige zorg, waarbij het aanbod goed op elkaar aansluit. Korte lijntjes zorgen vaak voor meer daadkracht en betere zorg.

Doelgroep.

Wij richten ons door middel van training en behandeling op kinderen van 2 tot en met 12 jaar en hun ouders. Daarnaast bestaat er ook een gezinsaanbod.

Aanbod.

Onze praktijk werkt vanuit psychomotorische therapie, waarbij ervaringsgericht en non-verbaal werk het uitgangspunt is.

Wij werken ook met de methode Floorplay. Dit is een spelmethodiek die vanuit Amerika is overgekomen naar Nederland. In Amerika heet het Floortime en deze methode is gericht op het bevorderen van de ouder-kindrelatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Floorplay kan worden ingezet voor kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar met ouders.

Verwijzen?

Men kan zichzelf aanmelden via de website of zelf contact opnemen. Het is daarnaast mogelijk om als hulpverlener zelf contact op te nemen, een casus voor te leggen of een voorinschrijving te doen.

Vragen? Mail of bel gerust.

Flooruit! is aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie), de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), en opgenomen in het register van de SRVB (Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen). 

verwijzen