Home / Visie

Visie

Wij zijn een eerste-lijnspraktijk die het belangrijk vindt om een duidelijke visie uit te dragen wat betreft zorg. Wat dit betekent, proberen we hieronder zorgvuldig uiteen te zetten.

(Extra aanvulling; op het moment dat wij “ouders” schrijven, bedoelen wij dit in de breedste zin van het woord, alleenstaand ouder, stief/bonusouder(s), verzorger(s) e.d.)

Wat vinden wij belangrijk?

We geloven vooral in de krachten van elk kind, de ouder en het gezin wat bij ons komt.
Wij vinden respect, openheid en aandacht voor ieders achtergrond, cultuur en verhaal van belang en dit vormt dan ook de basis van waaruit wij in contact gaan met eenieder die bij ons de praktijk binnen komt.

We streven naar een zo laagdrempelig mogelijke benadering met korte lijntjes met directe betrokkenen.
Contact, openheid en respect zijn belangrijke kernwaarden van waaruit wij werken.

Wij geloven enorm in de veerkracht van de kinderen, de ouders en gezinnen die bij ons komen. Wij hopen door (even) met hen mee te wandelen in het proces, de kinderen en gezinnen voldoende aangereikt krijgen om weer verder te kunnen.

Kind in omgeving

Geen kind kan los gezien worden van de omgeving waarin hij/zij opgroeit.
Dit is waarom we zo goed mogelijk onderzoeken wat er nodig is om het kind en de ouders te kunnen helpen. We werken hierom gezinsgericht, met ouder en kind en in groepen.

visie praktijk