Home / Werkwijze

Werkwijze

Flooruit! is een eerstelijns-praktijk met een breed aanbod. De methode die ingezet wordt kan per persoon verschillend zijn, afhankelijk van de hulpvraag. De werkwijze ziet er per traject ongeveer hetzelfde uit. Zie hieronder belangrijke informatie met betrekking tot de werkwijze;

mindful rosmalen

Belangrijkste uitgangspunten 

  • Een goede start, opbouw en afronding wordt belangrijk gevonden om ook écht op maat hulp te kunnen bieden.
  • Je kunt op eigen initiatief en vrijblijvend contact opnemen met Flooruit! Soms gebeurt dit op advies van een huisarts, een leerkracht of andere hulpverlening. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig om te kunnen starten.
  • Bij aanvang vindt er altijd een kennismakingsgesprek/intakegesprek plaats. Dit gesprek is er voor om samen kennis te maken, alle verwachtingen, wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken. Bij kindertrainingen of een individueel traject wordt er een plan opgesteld die gezamenlijk wordt vormgegeven. Vanuit dit plan gaan we aan de slag en werken we heel gericht aan de doelen die zijn afgesproken. Wanneer er tussendoor vragen zijn, kunnen die altijd worden gesteld. Waar nodig plannen we een tussentijds gesprek.
  • Na afloop staan we uitgebreid stil bij wat we hebben gedaan en hoe het is gegaan. Dit doen we in de vorm van een evaluatiegesprek.
  • Op verzoek is het mogelijk dat Flooruit! contact heeft met derden (zoals leraren, sportclub, andere hulpverlening). Echter gebeurt dit uitsluitend met toestemming de ouder(s)/verzorger(s).